NAH Centrum De Klokketoren  
                                   Nijmegen 

12. Expositie NAH Centrum.