NAH-Centrum Nijmegen
                       niet-aangeboren hersenletsel                              

 

3. Nieuws  

               De Cliënten samenspraak 

Ook dit jaar hebben we samen met de cliënten van het NAH Centrum kritisch gekeken naar ons centrum. Hieronder een verslag van de 4 ochtend bijeenkomsten. 


Verslag Cliëntensamenspraak NAH-centrum Nijmegen Pluryn, november 2022  De 11de editie.


Na de vorige editie in juni 2021 is ‘corona’ grotendeels voorbij, is De Klokketoren als wijkcentrum gestopt en heeft het NAH-centrum te maken met een teruggelopen aantal deelnemers. Alle reden om voor deze gespreksronde als thema ‘Het NAH-centrum hier en nu’ te nemen.


                                                               Opzet


Op dinsdag 1 t/m vrijdag 4 november is telkens in de ochtend een groep van tussen de 8 en 13 cliënten bij elkaar geweest. Aan de hand van een PowerPoint werden voor en na de drinkpauze telkens 2 onderwerpen besproken. Bij elk onderwerp hoorden 2 ‘Petje op, petje af’ vragen om een quiz-element te behouden. Uiteindelijk werd één cliënt onderscheiden als ‘slimste mens van de dag’. Presentatie en begeleiding van het groepsgesprek was wederom in handen van medewerkers Cees Vegter en Gerard van Herkhuizen. Een stagiaire verzorgde de quiz en maakte de aantekeningen voor dit verslag. Het lekkers in de pauze werd verzorgd door 2 stagiaires, een vrijwilliger en de direct-leidinggevende (teammanager ad-interim). Enkele keren werd een ‘energizer’ toegepast, een fysiek spelletje om de aandacht te prikkelen.
Aantal cliënten
Zoals gebruikelijk heeft twee-derde van het totaal aantal deelnemers meegedaan. Sommige cliënten komen slechts één dagdeel per week, sommigen alleen ’s middags en er zijn altijd cliënten afwezig om uiteenlopende redenen. Cees en Gerard zijn tevreden over de bereidheid onder de cliënten om actief mee te doen, enkelen zelfs met een forse gehoorbeperking.


                                               De onderwerpen


1. Onze eigen website.
2. Onze ruimtes voor programma’s, modules, pauze en lunch.
3. Onze programma’s en modules zelf.
4. Kent men ons?


                                               1. Onze eigen website


Dit is www.dedigitaleklokketoren.nl. Deze is ontstaan in het voorjaar van 2020, als mogelijkheid om ondersteuning te bieden aan onze cliënten in de periode dat het NAH-centrum gesloten was vanwege corona. De site functioneert los van de digitale wereld van Pluryn. Daarna is deze verder uitgebouwd, in samenwerking met enkele cliënten. Het bestaan van de site en het gebruik ervan werden aan de hand van voorbeelden uit het menu opnieuw onder de aandacht gebracht. Een betrekkelijk klein aantal cliënten raadpleegt de site regelmatig. Het beschikken over een pc/laptop/smartphone en het hebben van vaardigheden om hiermee om te gaan spelen natuurlijk een rol.
Een vijftal cliënten gaf aan mee te willen denken en een bijdrage te leveren aan de inhoud van de site. Eén van hen heeft al een concreet plan, samen met een stagiaire, voor een toevoeging. De leesbaarheid van de site, de weergave van de menu’s aan de linkerkant en de opmaak van de pagina’s bieden zeker ruimte voor verbetering. Misschien is het mogelijk om met een groepje een website-redactie te vormen. De cliënten vinden het een goed idee om de site meer te gaan gebruiken in de gespreksgroepen, bijvoorbeeld als vindplaats voor interessante onderwerpen die dichtbij hen staan. Nu onze huiskrant ‘De Hoofdzaak’ al lang niet meer is verschenen, kan de website wellicht de krantinhoud overnemen. Gekeken wordt of er een kort verslag van deze samenspraak op de site kan worden gezet.

                                                    2. De ruimtes


De Klokketoren is geen wijkcentrum meer. Daarom wordt er gezocht naar een andere sitenaam. Er kwamen goede ideeën voorbij.
Onze ruimtes voor programma’s, modules, pauze en lunch
Het NAH-centrum huurt zijn ruimtes van de Gemeente Nijmegen. De wijkcentrumfunctie is verdwenen en daarmee zijn er ook geen buurtgroepen meer. Hierdoor vindt eigenlijk iedereen het een stuk rustiger. Wij hebben enkele ruimtes afgestoten, vooral om de huurprijs acceptabel te houden. Deze worden nu gehuurd door Sterker sociaal werk, een fusie van NIM Maatschappelijk Werk en SWON het seniorennetwerk. Maar weinig cliënten merken hier iets van en niemand heeft er last van.


De voorbije zomerperiode is er veel opgeruimd, samen met de gemeente. Dit heeft geleid voor meer rust, ruimte en gezelligheid. Zo is de hobbyruimte ruimtelijker geworden. Het mag hier en daar nog wel wat huiselijker, aldus een aantal cliënten, bijvoorbeeld met planten en (achtergrond)muziek. Ook de muren en deuren mogen wat kleurrijker zijn, iets minder saai en ‘industrieel’ dan deze nu zijn. Een cliënt in een rolstoel merkte op dat materialen nog wel wat beter bereikbaar mogen zijn. Opvallend is, dat het merendeel van de cliënten aangaf de opruimactie niet opgemerkt te hebben. Een cliënt die enkele keren per week corveetaken verricht, gaf aan het lastig te vinden om aan onbekenden te moeten aangeven waar zij moeten zijn in het gebouw. De verwijzingsbordjes in de hal bij binnenkomst moeten nodig aangepast worden, een punt van overleg met de nieuwe beheerder die in januari 2023 start.


Vroeger gebruikten wij de ontmoetingsruimte met bar en tv als pauze- en lunchruimte. Omdat wij deze niet meer exclusief voor onszelf huren, pauzeren wij in de activiteitenruimtes en lunchen wij in zaal 1. In zaal 1 vindt de laatste verandering qua ruimtes plaats. Het huidige lunchgedeelte gaan wij afstoten. Het gedeelte met de fitnesstoestellen blijft van ons, uitgebreid met de opslagruimte erachter. Deze kant wordt dan onze nieuwe pauzeruimte.


                                  3. Onze programma’s en modules


Over het algemeen zijn de cliënten tevreden over de programma’s en modules. Eén van de quizvragen was hoeveel verschillende programma’s en modules er eigenlijk zijn. Het juiste aantal van 20 vonden de meesten best veel.
Aan de cliënten werd gevraagd naar hun wensen en ideeën over soort en inhoud, naar corveetaken door enkele cliënten en naar hun eigen verantwoordelijkheid in hun deelname. Enkelen vroegen daarop om meer verdieping. Een mooi voorbeeld kwam van één van hen, die vertelde dat hij met een stagiaire van plan is bij Hobby les te geven in perspectief en kleurenleer, iets dat zoals hierboven beschreven ook een plek kan krijgen op onze eigen website. De één vroeg naar de mogelijkheid tot houtbewerking, de ander naar kleien en keramiek en weer een ander vond het jammer dat er geen dansen meer is in de middag. Tijdens het bewegen op de dinsdagmiddag is alleen onze bewegingsagoog bevoegd om cliënten te begeleiden bij het gebruik van de fitnessapparaten. Gevraagd wordt of niet meer begeleiders hiervoor bevoegd kunnen worden. Bij Hobby wordt in de middag wel eens begeleiding gemist.
Een cliënt die enkele keren per week corveetaken doet (o.a. drinken rondbrengen in de pauzes) zei dat hij deze taken ervaart als therapie voor zijn welzijn. Belangrijk voor hem is dat er steeds begeleiding op de achtergrond is. Er hebben zich geen nieuwe cliënten gemeld voor corveetaken.
Cliënten wisselden uit dat het goed is eigen regie te nemen in het kiezen van de programma’s en modules waaraan zij deelnemen. Hierover in gesprek gaan met de eigen persoonlijk begeleider en/of de betreffende programmabegeleider hoort hierbij. De focus op persoonlijke ontwikkeling moet steeds behouden blijven.
Wat betreft de begeleiding door de medewerkers werd aangekaart dat zij de tijd nemen voor een gesprek met cliënten. Als een begeleider wegloopt voor een andere taak, dient deze er later op terug te komen. Persoonlijk en gerichte aandacht wordt heel belangrijk gevonden. Goed en aandachtig met mensen kunnen omgaan is misschien nog wel belangrijker dan vakkennis zoals schilderen, textiel, mindfulness en muziek.


                                                    4. Kent men ons?


Binnen het team wordt het vaak besproken: we kunnen best meer cliënten hebben op ons NAH-centrum. Het is beter voor ons huishoudboekje, het vergroot de mogelijkheden tot onderling contact en tot leren van elkaar. Wij kunnen dan meer mensen met NAH ondersteunen bij het zetten van de volgende stap, hoe klein ook, en bij het beleven van zinvolle dagen. Daarom de vraag hoe ‘de buitenwereld’ het NAH-centrum beter kan vinden. Verteld wordt dat er een werkgroep bezig is om hierop een antwoord te geven, bestaande uit onze medewerkers Cees Vegter en Margreet van Nimwegen, samen het Niels Geurts van de afdeling Communicatie van Pluryn.


Cliënten denken enthousiast mee. Alle ideeën zijn te bundelen tot 4 hoofdzaken:
Organiseer een Open Dag, waarop iedereen kan zien wat wij doen, hoe en waarom. Het moet dan wel een gewone dag zijn, met onze gebruikelijke programma’s met aanwezigheid van zoveel mogelijk cliënten.
Maak gebruik van schriftelijk infomateriaal: posters op gerichte locaties, programma- en moduleboekjes op handige plekken en folders, rond te brengen verder dan alleen in onze eigen wijk.
Maak gebruik van kranten en televisie: De Gelderlander en De Brug, TV Gelderland, RN7/N1, Hart Van Nederland. Misschien met behulp van het Multimediateam van Pluryn.
Nog meer gerichte actie richting naar verwijzers en anderen: ziekenhuizen, St. Maartenskliniek, huisartsen, sociale wijkteams, Sterker en de HAN. Misschien kunnen we gebruikmaken van het geven van voorlichting door cliënten die de cursus ‘Mijn ervaringsverhaal’ hebben gedaan. Nodig de Burgemeester een keer uit. En kunnen we gebruikmaken van het netwerk van Van Tuin Tot Bord?
We kunnen ook ‘afkijken’ bij Hersenz, hoe zij werving en voorlichting organiseert.


                                                   De  Rondvraag


Verschillende keren wordt gevraagd of cliënten eerder op de hoogte kunnen zijn van de data, de indeling van de Cliëntensamenspraak-groepen en de te bespreken onderwerpen. Dan kan er ook wat beter vooraf over worden nagedacht.
Eigenlijk zijn alle activiteiten ‘binnen’. Kunnen er meer activiteiten buiten plaatsvinden, zeker bij mooi weer en met een mooi park vlakbij?
Kan er aan het einde van een programma meteen een korte evaluatie van die ochtend of middag plaatsvinden?
Denk aan het gebruik van handschoenen bij het werken met meer agressieve lakmiddelen.
Graag de volgende ronde meer tijd voor een rondvraag-ronde.
Tot slot
Bij dit verslag hoort een aparte lijst met actie- en aandachtspunten. Hieraan wordt de komende tijd gewerkt door het team.


10-11-2022, Gerard van Herkhuizen, NAH-centrum Nijmegen Pluryn.


 


                                               Facebook groepen NAH

Wist u dat er op Facebook verschillende groepen bestaan met en van mensen met NAH. U moet dan wel zelf een facebook-account hebben. Ook zijn dit vaak besloten groepen waar je dan even lid van moet worden. Dit is alleen ter bescherming van de informatie en de controle over wie lid is van de groep.

Er is veel lotgenoten-informatie te vinden. Ook is het mogelijk om zelf vragen te stellen aan mensen met NAH. 

Wanneer u een account op facebook hebt hoeft u alleen de zoekterm NAH of hersenletsel in te typen. U kunt dan zelf bepalen welke groepen en / of informatie voor u interessant zijn.

Informatie over Pluryn: 

Website van Pluryn

Dagbestedingen van Pluryn Klik op de afbeelding hier boven voor het filmpjeKlik op de afbeelding hier boven voor het filmpjeKlik op de afbeelding hier boven voor het filmpje


Ben je benieuwd naar de nieuwsbrieven van Pluryn? Klik dan hier! Even naar beneden scrollen, dan kom je vanzelf bij de nieuwsbrieven.Ben je benieuwd naar wat Pluryn nog meer heeft aan Dagbesteding. Klik dan hieronder.


 

 

Wist je dat er een luisterlijn bestaat?  Wanneer kun je die bellen?


Lees door hier te klikken meer.

 


  
E-mailen
Bellen
Info